NADZORUJEMY TWOJĄ INWESTYCJĘ

Nadzór budowlany

Inspektor
budowlany

ZAUFAJ INSPEKTOROM

Dlaczego warto?

Każda inwestycja budowlana wiąże się z wieloma formalnościami, wymagającymi odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa. Dlatego oferujemy nasze usługi w celu zminimalizowania ryzyka jakie wiąże się z każdym procesem inwestycyjnym.

80%

KAMIENIC W ŁODZI JEST POD KONSERWATOREM ZABYTKÓW

15 LAT

NAUKI I ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA

100%

BEZPIECZEŃSTWA INWESTYCJI Z NADZOREM

OBOWIĄZKI INSPEKTORA BUDOWLANEGO

Pracuj z najlepszymi

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Reprezentowanie inwestora

Reprezentowanie inwestora (bezpośredniego) na budowie przez sprawowanie kontroli, zgodności jej realizacji z projektem i pozwolenie na budowę

Sprawdzanie jakości robót

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych

Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania

Dokumentacja

Kontrolowanie rozliczeń budowy, zawarcie umowy z jednostkami projektowania na wykonanie projektu budowlanego oraz czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę

Zamówienia

Zamówienie maszyn, urządzeń i materiałów do dostawy których zobowiązał się inwestor (bezpośredni)

Nadzór

Nadzór nad zgłaszaniem ukrytych wad wykonawczych ujawnionych w okresie rękojmi czy gwarancji jakości oraz egzekwowanie ich usunięcia