Dominika
Szklarz

PREZES ZARZĄDU

Jakie pytania należy sobie zadać, jeżeli chcemy zacząć inwestować w nieruchomości:

 • Ile środków jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycję?
 • Czy będą to środki własne czy kapitał obcy (kredyty, pożyczki)?
 • Na jaki okres chcemy zainwestować kapitał?
 • Jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść?
 • Jakiej stopy zwrotu oczekujemy?
 • Czy zainteresowani jesteśmy innymi korzyściami wynikającymi z inwestycji w nieruchomości typu tarcza podatkowa lub dźwignia finansowa?
 • Czy mają to być nieruchomości mieszkaniowe czy komercyjne?

 

 

 

 

Inwestycja  kojarzy się często z zamrożeniem kapitału na dłuższy okres i aby zminimalizować ryzyko zalecane jest wykonanie audytu rynku (lub zlecenie go profesjonalistom) w którym zostaną zawarte informacje.

 • Cel inwestycji
 • Charakterystyka rynku pod względem atrakcyjności dla danej branży
 • Portfel inwestycyjny
 • Analiza paru przykładowych inwestycji pod względem ekonomicznym czyli tzw. metodą statyczną lub/i dynamiczną tj:
 • Metoda statyczna uproszczona zawiera;
 • SPBT (Prosty czas zwrotu- lata)
 • Stopę zwrotu (%)
 • Próg rentowności
 • Metoda dynamiczna zakłada wskaźniki:
 • NPV ( zaktualizowana wartość netto)
 • IRR ( wewnętrzna stopa zwrotu)
 • MIRR (wewnętrzna zmodyfikowana stopa zwrotu)
 • PI ( wskaźnik rentowności)

 

 

Ekonomia to nie wszystko! Ważne jest również zbadanie lokalu pod względem technicznym. Ponieważ jest to inwestycja długoterminowa, to dobrze jest prześwietlić lokal na wskroś. Wizja lokalna rzeczoznawcy budowanego zalecana jest jeszcze przez zakupem, aby określić stan zużycia zamontowanych systemów c.o., c.w.u, klimatyzacji, wentylacji i ogólnego stanu technicznego przegród budowlanych. Na podstawie tej wizji wykonuje się kosztorys inwestorski napraw, remontów i  przystosowania danego lokalu do specyfiki pracy. A tym samym daje pełną jasność co do kosztów końcowych inwestycji. To także może być dobra karta przetargowa do negocjacji ceny lokalu.